Prindi

Avaleht

Pea iga päev seisavad juhid silmitsi töötajatega seotud väljakutsetega. Muuhulgas tuleb neil kindlasti mõelda järgnevale:

Kuidas tulla edukalt toime andeka, ent keerulise loomuga töötajaga?
 Kuidas tõestada töötajatele, et neid väärtustatakse?
  Kuidas edastada informatsiooni?
   Keda, mis teemal ja kuidas koolitada?
    Kuidas ahvatleda ja hoida talente?
     Milline on meie meeskonnadünaamika?
      Millist uut liiget värvata?
       Keda me üldse vajame?
        Kuidas viia läbi muutusi?
        Milliseks juhiks mind peetakse?
       Milline töökeskkond on meile parim?
      Milline on meie organisatsioonikultuur?
     Mis töötajaid motiveerib?
    Mida võtta aluseks arenguvestluse pidamisel?
   Milline on minu ja minu alluvate potentsiaal?
  Kuidas vähendada personali voolavust?
 Kuidas vähendada värbamisele minevaid kulusid?
Kuidas tõsta töötajate rahulolu ja produktiivsust ja seeläbi ka kasumit?
avaleht1

Vastates neile küsimustele valesti, umbes või tuginedes pelgalt intuitsioonile, võib see tähendada organisatsioonile aja, raha, ressursside ja võimaluste kaotust ning efektiivsuse langust. Kujutlege nüüd, et teil on olemas vahendid, mis aitavad teil kiirelt kõigele eelnevale vastata, ennetada ja lahendada töötajatega seotud väljakutseid! Kõlab kui utoopia?

Kindlasti mitte!

PROfilesESTonia toob maale Profiles International'i kogu inimest mõõtvaid hindamisvahendeid, mis aitavad juhte ning personalispetsialiste kõiges töötajatega seonduvas. Need on rakendatavad värbamisel, valikul, koolitusel, juhendamisel, arendamisel, edutamisotsuste langetamisel, meeskonna analüüsil, jne. Profiles International'i hindamisvahendite lai kasutusampluaa muudab nad organisatsioonile heaks personalivaldkonna strateegiliseks juhtimisvahendiks, kusjuures neid iseloomustab kasutuslihtsus, ja -mugavus, tulemused on usaldusväärsed ning saadaval mitmetes keeltes.