Prindi

Pöördukse peatamine – kuidas tunda ära ning hoida oma parimaid töötajaid?

on .

John W. Howard, Ph.D.; Performance Resources, Inc.

Personalivoolavuse kulu tööandjale võiks pidada üheks enim kõneainet põhjustanuks, samas kõige rohkem vääriti mõistetud ning pingeid tekitavaks probleemiks organisatsioonidele. Kuigi enamik tööandjaid eelistaks selle tõsiasja ees silmad sulgeda, väidavad asjatundjad, et ühe töötaja kaotuse kulu organisatsioonile on umbmääraselt võrdne tema töökoha aastapalga 2,5 kordse summaga – hõlmates produktiivsuse langusest, värbamis-, töölevõtu ning koolituskuludest, töötuskindlustusest ning veel 101 varjatud allikast pärinevate kulude kompenseerimist.

Personalivoolavus saab tihtipeale alguse halvasti valitud töötajatest. Ametikohale sobimatu töötaja palkamisega astutakse esimene samm paratamatu lõpplahenduse – läbikukkumise ja töötaja kaotamise – suunas. Osa sellest probleemist on tingitud meie puudulikest vahenditest: ühest Harward Business Review uurimusest selgus, et ainult tööintervjuudele lootma jäädes on tõenäosus leida sobiv töötaja vaid 14%. Korralik taustauuring, mis iseenesest on juba üsna tülikas protsess, tõstab edu tõenäosuse vaid 26 protsendini. Kui eesmärgiks on saada paremaid tulemusi, tuleb valida paremad instrumendid!

Õnneks on töölevõtmisprotsessi hõlbustamiseks loodud üha efektiivsemaid hindamisvahendeid. Kuigi mitte ükski hindamisvahend või nende kombinatsioon ei taga täielikku edu, võib eelmainitud uurimuse põhjal väita, et ühildades isiksuse, võimete, huvide ning tööalase sobivuse hinnanguid, võib tõsta edukuse määra kuni 75 protsendini või kõrgemalegi. Veelgi enam - kõiki neid hindamisvahendeid on võimalik rakendada, kulutades selleks vaid sajandiku kulust, mida üks halb töölevõtuotsus maksma võib minna.

Tekib küsimus, miks ei kasutata vastavaid hindamisvahendeid laialdasemalt? Peamiseks põhjuseks on kindlasti vähene informeeritus – vähe on tööandjaid, kes oleksid läbinud kasvõi ühe kursuse või seminari teaduslike hindamisvahendite kasutamise kohta. Teiseks põhjuseks on kindlasti soov vältida uute hindamisvahendite muretsemisega kaasnevaid kulusid. Olulist rolli mängib kindlasti ka personalitöötajate õlgadele asetatud vastutuse määr – keskendudes pingsalt paadi õigel kursil hoidmisele, ei jätku neil enam energiat, et loopida välja sissevalguvat vett! Selleks, et vähendada personalivoolavust, tuleks alustuseks teadvustada, millisel määral mõttetuid kulusid sellega kaasneb ning mõista, et veel pole liiga hilja kursimuutuseks. Tulemused on seda vaeva väärt!