Prindi

Töötajatesse panustamine tasub ära tõepoolest

on .

Toimetaja: Kristiina Traks
juhtimine.ee, 05.09.2012

BCG uuring näitab, et ettevõtted, kes investeerivad töötajatesse, saavutavad oluliselt paremaid finantstulemusi, näiteks kiirem käibe kasv ning kõrgem kasumlikkus.

Analüüsi aluseks on tagasiside 4288 personalijuhilt ning töötajalt. Finantsnäitajate analüüsi aluseks on Fortune koostatud 100 parima ettevõtte nimekiri töötamiseks. Nimekirjast valiti välja need, kes olid sinna pääsenud vähemalt kolm korda ning nende ettevõtete tulemusi võrreldi S&P 500ga perioodil 2001-2011. Kaheksal aastal 10st olid tulemused paremad ning 10 aasta jooksul oli ettevõtte väärtuse kasv kahekordne, vahendab Pärnu Konverentside ajaveeb.

Esimene küsimus on põhjuslikkus. Kas heade finantsnäitajate põhjuseks on tõhus personalipoliitika või head tulemused võimaldavad töötajatesse investeerida. Seose leidmiseks päriti 22 konkreetset küsimust erinevate inimeste juhtimise teemade kohta ja seejärel võrreldi tulemusi käibe ja kasumlikkusega. 21-l juhul 22st oli seos võimekuse ja tulemuste vahel olemas. Need ettevõtted, kes hindasid oma personalipoliitikat kõrgemalt, said ka paremaid tulemusi.

Kõige paremini toovad tagasi need tegevused: valik ja stabiilsus, inimeste arendamine, palgasüsteemid ning viimasena tööandja promomine. Paindlikkus, kulude optimeerimine, töö ja eraelu tasakaal ei tundu olulist väärtust loovat. Kokkuvõte on suhteliselt lihtne, tuleb leida ja valida head töötajad, tegeleda nende arendamise ja motiveeriva tasustamisega.