Prindi

Töise suhtluse reegel ehk kuidas saavutada mõjuvõim ja töötajate armastus

on .

Tony Alessandra
director.ee, veebruar 2012

Kuidas saavutada isiklik mõjuvõim nii, et kõik sind armastaksid? – Imelihtne, sa pead kõigiga suhtlema nii, nagu nad ootavad ja vajavad.

Suhtlemise kuldreeglit „Kohtle teisi nõnda, nagu sa tahad, et sind koheldaks” teame me kõik. See tugineb eeldusele, et teistele meeldivad samad asjad nagu sullegi. Aga arvestades, kui palju on maailmas erinevaid inimesi, ei kõla see oletus eriti mõistlikult. Teine võimalus on läheneda asjale juhtide nõustaja ja kirjaniku Tony Alessandra plaatinareegli järgi „Kohtle teisi nii, nagu nad soovivad, et neid koheldaks.“ Hoopis teine asi! See arvestab teiste inimeste tunnetega – tähtis ei ole see, mida sina tahad, vaid keskenduda tuleks sellele, et mõista, mida teised soovivad, ja siis see neile anda. Toimib ka teistes suhetes: sõprade, elukaaslase, lastega. Kuidas see täpselt käib, räägib Alessandra ise.

Kust su mõjuvõim tuleb? 

Pane käsi südamele ja tunnista, et su mõjuvõim alluvate üle pärineb kahest allikast: sinu positsioonist ja isiksusest. Esimene on seotud ametikohaga (kui sa oled näiteks tegevjuht, müügijuht, osakonnajuhataja) ja selge see, et ettevõtte hierarhias ongi sul automaatselt tükike mõjuvõimu. Isikliku mõjuvõimuga on aga asi keerulisem – selle saavutad sa alles siis, kui oled alluvate silmis selle tõesti ära teeninud. Positsioonivõim on lähtekoht kellegi mõjutamiseks, aga just isiklik mõjuvõim on see, mis muudab automaatse kuuletumise tõeliseks koostööks. Ja tegelikult ei saagi ju liider juhtida, enne kui need, keda ta juhib, on ta päriselt omaks võtnud. Seega muutub sinu isiklik mõjuvõim ehk siis oskus inimestega tegeleda üha olulisemaks nii sinu kui kogu ettevõtte jaoks.

Kui sa teadvustad ja tunnetad oma alluvate individuaalsust, nende olemuslikku eripära, siis nemad omakorda tajuvad, et neist hoolitakse, ning pingutavad rohkem. Samas tuleb neile ka anda teatud hulgal võimu ja vastutust, mitte püüelda selle poole, et ainult nende üle võim saavutada. Kuidas seda siis teha? Sa pead õppima oma alluvaid tõepoolest kuulama, jälgima ja nendega rääkima. Võta neid just sellisena, nagu nad on, ja käitu nendega nii, et nad tunneksid ennast oluliste ja vajalikena. Selles seisnebki plaatinareegli sisu. Tee seda ja sa näed, kuidas pinged langevad, konfliktid vähenevad ning kogu su meeskond muutub efektiivsemaks ja motiveeritumaks.

Otsetee alluva hinge

Hea liider pole mitte see, kes kasutab mingit head kindlat käitumisstiili juhtimises. Samuti mitte see, kes on ära õppinud kõikide juhtimisstiilide positiivsed küljed. Hea liider on hoopis see, kes mõistab, mida selle või teise töö ja ülesande täitmiseks tuleb teha, ja selle siis ka ära teeb. See eeldabki igas olukorras head koostööd inimestega, kes kuuluvad eri isiksusetüüpidesse.

Inimesed jagunevad nelja tüüpi. Kui sa nendega suhtled, neile ülesandeid annad, neid kiidad, motiveerid, nõustad või nende vigadele tähelepanu pöörad, siis tuleb neid erinevusi iga inimese puhul eraldi ka silmas pidada. Olgu siin toodud mõned soovitused, kuidas ennast töötajatega paremini kokku sobitada. Plaatinareegli järgi jagunevad inimesed järgmiselt:

  • direktorid
  • sotsialiseerijad
  • suhestajad
  • mõtlejad

Puhtaid tüüpe pole, igas inimeses leidub midagi neist neljast. Kuid igaühe puhul domineerib siiski üks stiil. Nendest lähtuvalt siis ka järgnevad nõuanded.

Direktorid

Direktoritel on kaks edasiviivat jõudu: kontroll ja saavutamine. Nad on tulemusele orienteeritud ja tunnevad end hästi inimeste ja olukordade juhina. Kuna neil on palju teha, keskenduvad nad lihtsatele ja kindlatele meetoditele. Direktoritele pole võõras reeglite eiramine. Nende jaoks on lihtsam hiljem vabandust paluda, kui varem luba küsida. Neile meeldib vastu võtta keerulisi ülesandeid ja nad on oma loomult probleemilahendajad. Nende elurütm on kiire, nad tegutsevad eesmärgipäraselt ja neist aeglasemad kaastöötajad häirivad neid. Kõlab üldiselt superinimesena. Aga need kiiresti arenevasse ühiskonda sobivad vooruslikud omadused tähendavad teisalt seda, et direktoritel on kalduvus pidevalt domineerida ja nad on jäärapäised ning kannatamatud. Direktorid ei arvesta reeglina teiste tunnetega ning fännavad oma asja nii palju, et unustavad tulemusi nautida.
Näpunäide: ole direktoritega suheldes konkreetne, informatiivne ja kompetentne.

Sotsialiseerijad

Sotsialiseerijad on sõbralikud ja entusiastlikud peoloomad, kellele meeldib olla seal, kus midagi sünnib. Neile meeldivad rambivalgusega kaasnev tunnustus, imetlus ja komplimendid. Nende peamisteks tugevusteks on entusiasm, sarm, veenmisvõime ja soojus. Nad on idee-inimesed, unistajad, kes suudavad väga hästi teha nii, et teised nende visioonist innustuksid. Nad on igavesed optimistid. Kõik need omadused aitavad neil luua suhteid ja saavutada eesmärke. Ka sotsialiseerijatel on oma nõrkused: kannatamatus, hirm üksinduse ees ja kehv keskendumisvõime. Nad on riskijad, kes toetuvad oma otsustes tihti intuitsioonile. Neile ei meeldi kontrollida faktide ja info tõele vastavust, pigem loodavad nad salamisi, et ehk teeb keegi selle igava töö nende eest ära.
Näpunäide: ole sotsialiseerijatest huvitatud ja tunne huvi nende tegevuse vastu.

Suhestajad

Suhestajad on soojad ja kõikidest tüüpidest kõige inimesesõbralikumad tegelased. Nad on suurepärased kuulajad, pühendunud sõbrad ning lojaalsed töötajad. Neile on kerge läheneda ja suhtlust alustada. Suhestajatele on omane võime luua tugev võrgustik inimestest, kes soovivad teineteisele tuge pakkuda. Seega on tegemist väga heade meeskonnatöö tegijatega. Suhestajatele ei meeldi risk. Nad pigem lepivad ebameeldiva keskkonnaga kui võtavad vastu otsuse midagi muuta. Neile meeldib status quo ja nad saavad suurtest muutustest stressi. Teistest tüüpidest rohkem meeldib neile hoida stabiilsust ja tasakaalu. Töökohal on suhestajad head planeerijad ja järjekindlad töötajad. Nad lepivad teiste arvamusega isegi siis, kui arvavad ise tegelikult teisiti. Nad on aeglased otsustajad, sest neile on oluline turvatunne, nad püüavad vältida riske ja vajavad otsustamisel teiste tuge.
Näpunäide: käitu nendega siiralt, pakkudes igati turvatunnet.

Mõtlejad

Mõtlejad on analüütilised, järjekindlad ja süstemaatilised inimesed, kellele meeldib probleeme lahendada. Nad keskenduvad detailidele ja tegutsevad sihikindlalt käegakatsutava eesmärgi suunas. Nad kontrollivad oma emotsioone ja võivad tunda end vabalt väljendavate inimeste kõrval ebamugavalt. Mõtlejatel on nii enesele kui teistele kõrged nõudmised ja nad kipuvad olema ülikriitilised. Nende perfektsuse taotlus võib viia nii kaugele, et nad muutuvad teovõimetuks iseenda analüüside keerukuse tõttu. Nad teevad igasugu uuringuid, võrdlevad, määravad riskiastet, arvutavad ebaõnnestumise koefitsienti ja alles siis tegutsevad. See kõik teeb neist ülimalt aeglased otsustajad. Neile ei meeldi üllatused ning lubadusi eelistavad nad saada kirjalikult.
Näpunäide: ole mõtlejatega põhjalik, hästi ettevalmistatud, detailikeskne, ametlik ja kannatlik.
Kuidas plaatinareegel tegelikult töötab?

Ühe ettevõtte juht võttis raamatupidaja-büroojuhiks tööle tugeva mõtleja-tüüpi inimese. Ta sobis sellesse ametisse suurepäraselt, aga kui ülemus kontorist lahkus, siis pidi ta ka telefonidele vastama. Ja siit algasidki probleemid. Peagi hakkasid saabuma kaebused, et raamatupidaja käitub klientidega telefonis vägagi ebaviisakalt. Lõpuks tegi juht katse ja helistas ise kontorisse, mängides klienti – see, kuidas raamatupidaja temaga rääkis, oli ka talle tõeline šokk.

„Ma vihkan seda, kui kliendid helistavad,” tunnistas raamatupidaja hiljem. „Nad segavad jubedalt mu tööd.” Ta oli hea töötaja, aga ta ei olnud loodud inimestega telefonitsi suhtlema. Ja kui ülemus võttis tööle veel ühe inimese, kelle ülesandeks oligi telefonile vastamine, olid kõik õnnelikud, nii ülemus, raamatupidaja ja kliendid!

Igas organisatsioonis leidub alati igat tüüpi inimesi. Ei saa lihtsalt öelda: „Meil on müügifirma, seega peavad kõik meie töötajad olema suhtlejad…”, või „Meie tehnikaosakonnas peavad kõik olema tulemustele orienteeritud eestvedajad ja mõtlejad.“ Olgu kuidas on, aga sina kui juht peaksid olema vägagi teadlik sellest, mis tüüpi inimene sa oled ja kuidas see teisi mõjutab. Ainult nii võid sa saada nii paremaks juhiks kui paremaks abikaasaks või lapsevanemaks.