Prindi

Miks inimesed lahkuvad inimeste juurest?

Astrid Vaiksaar, Profiles Estonia
Äripäev 26.05.2008

Esimene küsimus, mis juhi huulilt tuleb, kui ta saab lahkumisavalduse, on enamasti: "Miks te lahkute?" Leigh Branham, raamatu "The 7 Hidden Reasons Employees Leave" autor, ütleb, et statistiliselt 89% juhtidest arvavad, et töötajad lahkuvad raha pärast, kuigi tegelikkuses on raha töölt lahkumise peapõhjus vaid 12% juhtudest.

Profiles Estonia vestles 30 inimesega, kes on viimase viie aasta jooksul töölt lahkunud inimes(t)e pärast.